Campus Empresarial Virtual

En el Campus Empresarial Virtual trobareu formació on-line tutoritzada amb garanties, orientada a les empreses de Carnisseria-Xarcuteria, i en les diferents àrees de gestió.

Llegir més


Curs de Manipulació d'Aliments

Vàlid per a tot el personal relacionat amb el món de la Carnisseria, tant al detall com a majorista. També vàlid per a tot tipus de repartidors i transportistes de Carn.

Llegir més


Sistema 5's d'ordre i neteja

Objectius del curs
Formar en la metodologia de les 5 S, com a mètode estructurat per portar a terme una campanya d'ordre i neteja a l'empresa. Es tracta de millorar les condicions de treball, de seguretat, el clima laboral, la motivació del personal i l'eficiència, amb la qual cosa millorarà la qualitat, la productivitat i la competitivitat de l'empresa.

Dirigit a

Directius, personal tècnic, encarregat, comandaments intermedis i personal empleat.

Llegir més


Com negociar amb la banca

Com negociar amb la banca

Objectius del curs
Adquirir nocions bàsiques i molt pràctiques per portar a terme unes bones negociacions amb les entitats financeres.

Dirigit a
Persones que, pel seu treball, tinguin relació amb entitats financeres (gerents, empresaris, persones que treballin en el departament de comptabilitat i finances) i usuaris de negociacions bancàries en general.

Per més informació i inscripcions aquí

Llegir més

  • Iniciació

Comptabilitat General - Iniciació

Comptabilitat General. Iniciació

Objectius del curs
Conèixer els diferents conceptes bàsics del llenguatge comptable.
Aplicar aquests conceptes al desenvolupament de la informació.
Realitzar el procés seqüencial per obtenir resultats fiables.
Saber interpretar els resultats obtinguts.
Tractar amb fiabilitat, la càrrega impositiva de l'Impost del valor afegit.

Llegir mésCursos oferts per:

Fundació Oficis de la Carn
Campus empresarial Virtual