• Jornada tècnica gratuïta

Qualitat nutricional de la carn [Jornada tècnica gratuïta]

22 de gener de 16.00h a 20.00h

La qualitat nutricional en relació al sistema de producció, dieta dels animals i categoria comercial.
Comparativa entre les diferents espècies. Característiques i tipus de greix: com pot afectar la nostra salut?. Com informar al consumidor.

Llegir més


Característiques sensorials de la carn

23 de gener de 16.00h a 20.00h

Introducció al anàlisis sensorial. Proves per a la detecció de olors i gustos basics, entrenament per a l’avaluació de la textura. Característiques sensorials de la carn de boví, oví, porcí i aviram. Factors que influeixen en la qualitat sensorial i acceptabilitat de la carn.

Llegir més


Microbiologia de la Carn

29 de gener de 16.00h a 20.00h

Tipus de microorganismes. Microorganismes útils i microorganismes nocius.
Factors de creixement microbià. Factors de contaminació. Higiene i manipulació. Criteris microbiològics de control.

Llegir més


Sistemes de conservació de la carn

30 de gener de 16.00h a 20.00h

Conservació de la carn pel fred: Refrigeració. Congelació. Ultracongelació. Descongelació.
Conservació de la carn per la calor: Pasteurització i Esterilització. Conceptes
Altres: Deshidratació. Salaó. Assecat

Llegir més


Legislació i qualitat agroalimentària

06 de febrer de 16.00h a 20.00h

Legislació general alimentària. Legislació específica del sector.
L’Autocontrol i el sistema APPCC. Les bones pràctiques d’higiene.

Llegir més


La informació al consumidor i l’etiquetatge

12 de febrer de 16.00h a 20.00h

La informació al consumidor: requeriments obligatoris i voluntaris. Elaboració d’etiquetes.
Etiquetatge de la carn fresca. Altres requeriments d’informació. La traçabilitat.

Llegir més


Classificació de canals i de les carns

13 de febrer de 16.00h a 20.00h

Classificació de les canals de boví, oví, porcí i aviram. Influència en la producció i els escandalls.

Llegir més


Especejament i preparació de carns: Boví

19-20 de febrer de 16.00h a 20.00h

Especejament i preparació de la carn de Boví. Classificació de les peces. Presentació al taulell.
Utilitats culinàries o d’elaboració. Escandalls.

Llegir més


Tractament culinari de la carn

19 de març de 16.00h a 20.00h

Efecte de diferents mètodes de cocció sobre les característiques tecnològiques i sensorials de la carn.
Mètode de cocció i salut: compostos nocius i compostos saludables.

Llegir més


Preparats de carn fresca. Classificació i tendències

12-13 de març de 16.00h a 20.00h

Elaboració de preparats de carn fresca de boví, oví, aviram i conill

 

Llegir més


Especejament i preparació de carns: Aviram i conill

5-6 de març de 16.00h a 20.00h

Especejament i preparació de la carn d’aviram i conill. Classificació de les peces. Presentació al taulell. Utilitats culinàries o d’elaboració. Escandalls

Llegir més


Especejament i preparació de carns: Oví

26-27 de febrer de 16.00h a 20.00h

Especejament i preparació de la carn d’oví. Classificació de les peces. Presentació al taulell.
Utilitats culinàries o d’elaboració. Escandalls

Llegir més


  • Jornada tècnica gratuïta

L'envasament i tractament tècnic de la carn com a eines per a la millora de la vida útil

05 de febrer de 16.00h a 20.00h

Tècniques d’envasament i millora de la vida útil de la carn i els productes carnis
Envasos per a la carn i els productes elaborats: tipus, característiques i efectes sobre la vida útil del producte.
Breu introducció als conceptes de vida útil. Com podem millorar la vida útil dels nostres productes?

Llegir més


  • Formació de Manipuladors

Higiene per a manipuladors d'Obrador

Mòdul B.1

Aquest curs està destinat a les persones que treballen en l'obrador, així com els ajudants
que desenvolupin la seva tasca en aquest espai, i que no hagin fet formació
en manipulació d'aliments.

Llegir més

Cursos oferts per:

Fundació Oficis de la Carn